Tingimused

bannerAbout

Tingimused

See leping sisaldab ettevõtte WELLDONE ELECTRONICS LTD kasutamise tingimusi.Interneti-sait.Käesolevas lepingus kasutatud: (i) "meie", "meie" või "meie" viitab ettevõttele WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "teie" või "teie" viitab üksikisikule või juriidilisele isikule, kes kasutab "Interneti-saiti"; (iii) "Interneti-sait" viitab kõigile vaadatavatele lehtedele (sh lehepäised, kohandatud graafika, nupuikoonid, lingid ja tekst) , selle aluseks olev programmikood ning selle saidi kaasnevad teenused ja dokumentatsioon ning (iv) "Partner" viitab kolmandast osapoolest üksusele, kellega koos WELLDONE ELECTRONICS LTD on loonud selle veebisaidi versiooni või kelle WELLDONE ELECTRONICS LTD on volitanud linkida sellele veebisaidile või kellega ettevõttel WELLDONE ELECTRONICS LTD on ühine turundussuhe. Sellele Interneti-saidile sisenedes, seda sirvides ja/või kasutades kinnitate, et olete need tingimused läbi lugenud, sellest aru saanud ja nõustute nendega nõustuma. tingimustele ja järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi.
 

1. Kasutuslitsentsi omanik

Anname teile piiratud, mitteainuõigusliku, mitteülekantava ja tühistatava litsentsi Interneti-saidi kasutamiseks ainult teie ostuprotsessi haldamiseks, sealhulgas toodete vaatamiseks, taotlemiseks, heakskiitmiseks ja tellimiseks endale või teie ettevõtte nimel.Interneti-saidi litsentsiaadina ei tohi te rentida, rentida, anda tagatist ega muul viisil loovutada mingeid õigusi, mis teil on selle Interneti-saidi kasutamisel.Lisaks ei ole teil õigust selle veebisaidi ostuhaldus- ja töötlemisteenuseid edasi müüa.
 

2. Garantii/vastutusest loobumine puudub

WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja tema partnerid ei garanteeri, et teie veebisaiti kasutate katkematult, et sõnumeid või päringuid edastatakse või et veebisaidi töö on vigadeta või turvaline.Lisaks on WELLDONE ELECTRONICS LTD poolt rakendatud turvamehhanismid.ja selle partneritel võivad olla omased piirangud ning peate ise kindlaks tegema, kas veebisait vastab piisavalt teie nõuetele.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja tema partnerid ei vastuta teie andmete eest, olenemata sellest, kas need asuvad meie või teie serverites.
Vastutate kogu oma konto kasutamise ning parooli ja teabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest.Me ei soovita teil oma parooli ja kontonumbrit kellegagi jagada;mis tahes selline jagamine toimub teie enda riisikol.Seetõttu peaksite valima unikaalse, mitteilmse parooli ja muutma oma paroole sageli.
WELLDONE ELECTRONICS LTD.Veebisait ja selle sisu on esitatud "nagu on" ja WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja selle partnerid ei anna selle saidi, selle sisu ega ühegi toote suhtes mingeid kinnitusi ega garantiisid.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja selle partnerid loobuvad käesolevaga sõnaselgelt kõikidest otsesest või kaudsetest garantiidest turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või õiguste mitterikkumise kohta.See vastutusest loobumine, mille on koostanud WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja selle partnerid ei mõjuta mingil juhul tootjapoolset garantiid, kui see on olemas, mis antakse teile üle.WELLDONE ELECTRONICS LTD., selle partnerid, tarnijad ja edasimüüjad ei vastuta otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju, mis on tingitud saamata jäänud tulust, saamata jäänud kasumist, äritegevuse katkemisest, teabe kaotamisest või andmed, arvutikatkestused jms) või asenduskaupade või -teenuste hankimise kulud, mis tulenevad või on seotud toodete kasutamisega või selle veebisaidi kasutamise või võimetusega seda kasutada, isegi kui WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja/või tema partnereid on teavitatud selliste kahjude tekkimise võimalusest või mis tahes muu osapoole nõuetest.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja selle partnerid ei kinnita ega garanteeri, et sellel veebisaidil esitatud teave on täpne, täielik või ajakohane.Need piirangud jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist.
 

3. Pealkiri

Kõik veebisaidil olevad omandiõigused, omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused jäävad WELLDONE ELECTRONICS LTD.-le, selle partneritele ja/või tarnijatele.Autoriõiguse seadused ja lepingud kaitsevad seda veebisaiti ning te ei tohi sellelt veebisaidilt eemaldada omandiõigusega seotud teateid ega silte.Selle Interneti-saidi kasutamise kaudu ei lähe teile üle intellektuaalomandi õigused.
 

4. Uuendused

WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja selle partnerid jätavad endale õiguse uuendada ja täiendada veebisaiti meie äranägemisel ilma teid ette teatamata, sealhulgas, kuid mitte ainult, funktsionaalsuse, kasutajaliidese, protseduuride, dokumentatsiooni või käesoleva lepingu mis tahes tingimuste muutmine.WELLDONE ELECTRONICS LTD.lisaks jätab endale õiguse muuta mis tahes siin ja poliitikas sisalduvaid tingimusi, postitades need veebisaidile.Kui mõni uuendus, täiendus või muudatus on teile vastuvõetamatu, on teie ainus võimalus Interneti-saidi kasutamisest loobuda.Kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast mis tahes muudatusi meie saidil või uue lepingu postitamist meie saidile, tähendab see muudatuse siduvat nõustumist.
 

5. Muutmise keeld

Eeltoodud litsentsi alusel on teil keelatud muuta, tõlkida, ümber kompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida või muul viisil püüda tuletada Interneti-saidi toimimise lähtekoodi või luua selle tuletist WELLDONE ELECTRONICS LTD.Interneti saidi või selle osade põhjal.Käesoleva lepingu tähenduses tähendab "pöördprojekteerimine" Interneti-saidi tarkvara uurimist või analüüsi selle lähtekoodi, struktuuri, organisatsiooni, sisekujunduse, algoritmide või krüpteerimisseadmete kindlaksmääramiseks.
 

6. Lõpetamine

See litsents lõpeb automaatselt, kui me teile teatame, kui te ei järgi siin kirjeldatud tingimusi.WELLDONE ELECTRONICS LTD.omab õigust mis tahes kasutaja litsents igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta lõpetada.Selline lõpetamine võib põhineda ainult ettevõtte WELLDONE ELECTRONICS LTD äranägemisel.ja/või selle partnerid.
 

7. Muud vastutusest loobumised

WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja selle partnerid ei vastuta ega vastuta teie ees käesoleva lepingu kohaste viivituste või mittetäitmise eest, kui selline viivitus või ebaõnnestumine tuleneb tulekahjust, plahvatusest, töövaidlusest, maavärinast, õnnetusest või õnnetusest, transpordivahendite puudumisest või rikkest ja/või teenused, telekommunikatsioonirajatiste ja/või -teenuste, sealhulgas Interneti-teenuste puudumine või rike, epideemia, üleujutus, põud või sõda, revolutsioon, kodanikurahvus, blokaad või embargo, jumalategu, suutmatus hankida vajalikku litsentsi, luba või loa alusel või mis tahes seaduse, väljakuulutamise, määruse, määruse, valitsuse nõudmise või nõude tõttu või mis tahes muul põhjusel, mis on loetletutega sarnane või erinev ja mis on väljaspool WELLDONE ELECTRONICS LTD mõistlikku kontrolli.ja selle partnerid.
Käesolev leping kujutab endast täielikku seda litsentsi puudutavat lepingut ja seda saab muuta ainult mõlema poole kirjaliku muudatusega.
Kui mõni käesoleva lepingu säte tunnistatakse jõustamatuks, muudetakse seda sätet ainult selles ulatuses, mis on vajalik selle jõustatavaks muutmiseks.
Te esindate ja garanteerite, et isikuna, kes nõustub käesoleva lepingu tingimustega elektrooniliselt, on teil õigus ja õigus nõustuda selle lepinguga enda ja mis tahes organisatsiooni nimel, mida te väidetavalt esindate.